Đề kiểm tra 15 phút chương 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Câu 1 Nhận biết

Oxit được chia thành mấy loại?


Câu 2 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết

Oxit axit có thể tác dụng được với


Câu 5 Nhận biết

Cho các oxit: SO2, Na2O, CaO, CuO. Oxit không tác dụng được với nước là


Câu 7 Vận dụng

Để nhận biết axit sunfuric và muối sunfat người ta thường dùng


Câu 8 Nhận biết

Trong công nghiệp, sản xuất axitsunfuric qua mấy công đoạn


Câu 9 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết

Khả năng tan của H2SO4 trong nước là