Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Sử - Đề số 7

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 30 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 8

tải về Tải về

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Thông hiểu

Trong các cuộc cách mạng tư sản châu Âu, cuộc cách mạng triệt để nhất là


Câu 3 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xi – pay (Ấn Độ) tồn tại trong thời gian nào?


Câu 4 Nhận biết

Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là


Câu 5 Vận dụng

“Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh nửa đầu thế kỉ XX của công nhân nước nào?


Câu 6 Nhận biết

Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trên những lĩnh vực nào?


Câu 7 Nhận biết

Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội


Câu 9 Nhận biết

Sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian về những thành tựu của cách mạng công nghiệp Anh từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX.

1. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.

2. Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy Gien – ni.

3. Ac-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.


Câu 10 Nhận biết

Nhà khoa học nào đã nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”?


Câu 15 Nhận biết

Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?


Câu 18 Nhận biết
Câu 20 Nhận biết

Ai là người khởi xướng phong trào yêu nước của Việt Nam theo khuynh hướng vô sản?