Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Sử - Đề số 6

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 30 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 8

tải về Tải về