Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Sử - Đề số 6

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 30 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 8

tải về Tải về

Câu 2 Nhận biết

Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện cải cách trên những lĩnh vực nào?


Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

 (ID: 516102) Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là


Câu 6 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?


Câu 15 Nhận biết

Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?


Câu 16 Nhận biết

Tháng 6/1867, quân Pháp không cần tốn một viên đạn mà đã chiếm được 3 tỉnh nào?


Câu 17 Nhận biết
Câu 18 Nhận biết

Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là:


Câu 19 Thông hiểu