Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí châu Á