Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí châu Á

Câu 2 Nhận biết

Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo và điện tử…phát triển mạnh ở các quốc gia nào sau đây?


Câu 3 Thông hiểu

Loại khoáng sản xuất khẩu quan trọng nhất của các nước Tây Nam Á và Trung Á là


Câu 4 Nhận biết

Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào? 


Câu 5 Nhận biết

Vật nuôi chủ yếu ở các vùng khí hậu khô hạn của châu Á là


Câu 6 Nhận biết
Câu 10 Vận dụng cao

Các nền văn hoá - văn minh phương Đông thường xuất hiện gắn liền với nhân tố nào sau đây?