Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí châu Á

Câu 1 Thông hiểu

Khu vực nào sau đây tập trung các nước có nền kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào khai thác khoáng sản dầu khí ?


Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết

Vùng Xi-bia đặc trưng với kiểu cảnh quan tự nhiên nào?


Câu 6 Nhận biết

Ở châu Á, khu vực có mạng lưới sông ngòi kém phát triển nhất là


Câu 7 Nhận biết

Cây lương thực quan trọng nhất ở các nước châu Á là


Câu 9 Vận dụng

Đâu là khu vực thường xuyên xảy ra các hiện tượng mâu thuẫn xung đột sắc tộc và tôn giáo?