Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí châu Á

Câu 4 Thông hiểu

Loại khoáng sản xuất khẩu quan trọng nhất của các nước Tây Nam Á và Trung Á là


Câu 6 Nhận biết

Đây là quốc gia sớm thực hiện cải cách đất nước, đưa nền kinh tế phát triển nhanh chóng?


Câu 8 Vận dụng

Nhân tố tự nhiên nào sau đây ít ảnh hưởng nhất đến bức tranh phân bố dân cư toàn châu Á?


Câu 10 Vận dụng cao

Trong thời Cổ đại, đã xuất hiện con đường vận chuyển hàng hóa nổi tiếng từ Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á và Tây Nam Á sang các nước châu Âu, đó là