Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 5, 6, 7 lớp 7 và chương 1 lớp 8

Câu 3 Nhận biết

Điểm tập kích đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn sau khi chuyển căn cứ từ Thanh Hóa vào Nghệ An là

 


Câu 5 Thông hiểu
Câu 6 Thông hiểu

Vì sao Nguyễn Huệ là chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm?


Câu 8 Nhận biết

Tác phẩm Truyện Kiều được Nguyễn Du sáng tác bằng loại chữ viết nào?

 


Câu 9 Nhận biết

Đến giữa năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được những khu vực nào?


Câu 10 Nhận biết

Chiến thắng nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của quân Tây Sơn thắng lợi hoàn toàn?


Câu 11 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết

Lực lượng chính trị nào trong lịch sử Đại Việt đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng 2 thế lực ngoại xâm?

 


Câu 19 Thông hiểu

Vì trưng thu quá mức dân kiệt cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nỗi trở thành bần cùng mà bỏ cả nghề nghiệp. Có người vì thuế sơn mà chặt cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá khung cửi, vì thu cá tôn mà phải xé chài lười…”

Đoạn trích trên phản ánh điều gì về tình hình chính trị xã hội Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?


Câu 26 Vận dụng

Phong trào Tây Sơn có điểm gì khác với với các cuộc khởi nghĩa nông dân trước đó?


Câu 27 Vận dụng

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nét đặc sắc của nghệ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX so với các thế kỉ trước đó?

 


Câu 28 Vận dụng cao

“Đây! dưới xuôi có vua

Trên này có chúa

Chúa thật lòng yên dân

Chúa dựng bản mường

Mọi người mới được yên ổn làm ăn

Đoạn thơ trên nhắc đến cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII?


Câu 30 Vận dụng cao

Hỡi cô thắt lưng bao xanh

Có về làng Mái với anh thì về

Làng Mái có lịch có lề

Có sông tắm mát có nghề làm tranh.

Những câu thơ trên gợi nhắc đến làng nghề nào?