Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Lí - Đề số 1

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 7

Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Nhận biết

Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây?


Câu 11 Nhận biết

Âm thanh được tạo ra nhờ:


Câu 12 Thông hiểu

Đơn vị đo hiệu điện thế là:


Câu 19 Vận dụng

Trong các hình vẽ dưới đây, AB là một mũi tên, A’B’ là ảnh của AB do gương phẳng tạo ra. Hình nào sau đây vẽ đúng.


Câu 20 Vận dụng

Một vật dao động với tần số \(8Hz\). Hỏi trong một phút vật thực hiện được bao nhiêu dao động?


Câu 21 Vận dụng

Sau khi nhìn thấy tia chớp thì \(5\) giây sau mới nghe tiếng sấm. Hỏi nơi xảy ra tiếng sấm cách người nghe bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là \(340m/s\)


Câu 22 Vận dụng

Đứng trong một hành lang dài, cách một bức tường \(10m\), một học sinh gõ mạnh lên sàn nhà. Nếu vận tốc âm trong không khí là \(340m/s\) thì sau bao lâu bạn học sinh đó nghe được âm phản xạ?


Câu 24 Vận dụng

Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ \(I = 0,54A\). Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua đèn Đ2. Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là:


Câu 25 Vận dụng cao

Tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với mặt ngang một góc \({36^0}\) đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là: