Đề thi học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí tự nhiên Việt Nam