Đề thi học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí tự nhiên Việt Nam

Câu 1 Thông hiểu

Châu lục nóng nhất trên Trái Đất là?


Câu 3 Thông hiểu

Mỏ bôxít tập trung chủ yếu ở:


Câu 4 Thông hiểu

Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành:


Câu 5 Nhận biết

Hướng chủ yếu của các dãy núi ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:


Câu 7 Nhận biết

Gió Tây khô nóng ảnh hưởng mạnh nhất đến vùng:


Câu 9 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết

Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là:


Câu 11 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết

Gió mùa mùa đông thổi vào nước ta theo hướng


Câu 15 Thông hiểu
Câu 16 Nhận biết

Hệ thống sông có lưu vực lớn nhất ở miền Bắc là:


Câu 17 Nhận biết

Sông chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam:


Câu 18 Nhận biết

Sông Mê Công chảy vào nước ta có tên là:


Câu 19 Thông hiểu

Dựa vào bảng cho biết: 

Tỉ trọng ngành kinh tế có xu hương giảm dần là:


Câu 20 Thông hiểu

Khu bảo tồn thiên nhiên nào ở nước ta là nơi tập trung nhiều loài chim khác nhau (147 loài) trong đó có 13 loài chim qúy hiếm của thế giới?


Câu 22 Nhận biết
Câu 23 Nhận biết

Rừng thưa rụng lá phát triển ở vùng nào của nước ta?


Câu 26 Nhận biết
Câu 28 Thông hiểu
Câu 33 Vận dụng

Cho bảng số liệu sau:

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta là


Câu 34 Vận dụng

Nguyên nhân khiến nguồn lợi hải sản ven biển nước ta đang bị giảm sút mạnh không phải do:


Câu 35 Vận dụng cao

Tại sao giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi gặp nhiều khó khăn?


Câu 40 Vận dụng cao

Tại sao thiên nhiên Việt Nam mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa ẩm?