Đề thi học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí tự nhiên Việt Nam

Câu 2 Thông hiểu

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm không được thể hiện trong các thành phần tự nhiên:


Câu 3 Thông hiểu

Khu vực địa hình không thuộc miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là:


Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Thông hiểu
Câu 9 Thông hiểu

Hồ thuỷ điện lớn nhất của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là:


Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Thông hiểu
Câu 15 Thông hiểu

Mỏ Apatit tập trung chủ yếu ở:


Câu 17 Nhận biết
Câu 18 Nhận biết

Loại khoáng sản nổi bật nhất của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:


Câu 20 Nhận biết

Điểm cực Tây phần đất liền ở kinh độ 102009'Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, thuộc tỉnh:


Câu 21 Thông hiểu

Dựa vào bảng cho biết: 

Tỉ trọng ngành kinh tế có xu hương giảm dần là:


Câu 23 Thông hiểu

Sự đa dạng và phong phú của sinh vật Việt Nam không thể hiện ở:


Câu 24 Nhận biết

Có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phì cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp là đặc điểm của loại đất nào?


Câu 25 Vận dụng

Trong công nghiệp để phát triển bền vững cần phải đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên vì


Câu 32 Vận dụng cao

Tại sao ở nước ta lớp vỏ phong hóa của thổ nhưỡng rất dày?


Câu 33 Vận dụng cao

Trong Tân kiến tạo, vận động tạo núi An-pơ – Hi-ma-lay-a tác động mạnh nhất lên khu vực địa hình nào của nước ta?


Câu 35 Vận dụng cao

Thành phần tự nhiên nào ở nước ta chịu ảnh hưởng nhiều nhất, sâu sắc nhất của Biển Đông?


Câu 38 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao

Con người chặt phá rừng làm mất lớp phủ thực vật dẫn đến sự xói mòn mạnh của đất, khí hậu bị biến đổi từ đó dẫn đến sự biến đổi của đất. Qua đây thể hiện mối quan hệ gì của các thành phần cảnh quan?