Đề thi học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Tổng kết địa lí tự nhiên và các châu lục. Địa lí tự nhiên Việt Nam

Câu 5 Nhận biết

Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa nước ta phát triển ở:


Câu 8 Thông hiểu

Khối núi cao nhất ở Việt Nam là:


Câu 10 Nhận biết

Sông chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam:


Câu 11 Thông hiểu
Câu 12 Thông hiểu
Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết

Hệ thống sông có lưu vực lớn nhất ở miền Bắc là:


Câu 15 Nhận biết
Câu 16 Thông hiểu

Dựa vào bảng cho biết: 

Tỉ trọng ngành kinh tế có xu hương giảm dần là:


Câu 22 Vận dụng

Trong công nghiệp để phát triển bền vững cần phải đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên vì


Câu 24 Vận dụng

Các địa điểm Quang Hà (Bắc Giang), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), Huế thường có mưa lớn là do:


Câu 26 Vận dụng

Có giá trị thủy điện lớn nhất nước ta là các sông ở:


Câu 27 Vận dụng

Sông ngòi Nam Bộ không có nhiều giá trị về


Câu 28 Vận dụng

Cho bảng số liệu sau:

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta là


Câu 29 Vận dụng
Câu 30 Vận dụng

Nguyên nhân khiến nguồn lợi hải sản ven biển nước ta đang bị giảm sút mạnh không phải do:


Câu 31 Vận dụng

Giá trị nổi bật nhất của sông ngòi miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là:


Câu 32 Vận dụng

Mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền ở phía Bắc không phải do:


Câu 33 Vận dụng cao

Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?


Câu 35 Vận dụng cao

Tại sao giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi gặp nhiều khó khăn?


Câu 39 Vận dụng cao