Đề thi học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 11. Châu Á

Câu 1 Nhận biết

Quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Thông hiểu

Loại khoáng sản xuất khẩu quan trọng nhất của các nước Tây Nam Á và Trung Á là


Câu 4 Thông hiểu

Xung đột, nội chiến và bất ổn ở khu vực Tây Nam Á dẫn đến hậu quả nào sau đây?


Câu 5 Thông hiểu

Mang lại lượng mưa lớn cho phần đất liền của Đông Á là


Câu 10 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết

Nam Á không tiếp giáp với khu vực nào của châu Á?


Câu 13 Nhận biết

Ranh giới khí hậu quan trọng giữa hai khu vực Trung Á và Nam Á là


Câu 14 Nhận biết

Khu vực nửa phía đông phần đất liền và phần hải đảo của Đông Á thuộc kiểu khí hậu


Câu 15 Nhận biết

Hướng gió mùa thịnh hành ở khu vực Đông Nam Á vào thời kì mùa hạ là?


Câu 16 Nhận biết

Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào? 


Câu 17 Nhận biết

Cây lương thực quan trọng nhất ở các nước châu Á là


Câu 18 Nhận biết

Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở khu vực nào của châu Á?


Câu 23 Vận dụng
Câu 27 Vận dụng

Vai trò quan trọng nhất của các con sông lớn ở lãnh thổ phía tây phần đất liền Đông Á là


Câu 29 Vận dụng cao

Các nền văn hoá - văn minh phương Đông thường xuất hiện gắn liền với nhân tố nào sau đây?