Đề thi học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 28 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 11. Châu Á

Câu 2 Nhận biết

Vùng Xi-bia đặc trưng với kiểu cảnh quan tự nhiên nào?


Câu 3 Nhận biết

Tây Nam Á không tiếp giáp châu lục nào sau đây?


Câu 4 Nhận biết

Chế độ nước sông theo mùa, sông có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ đầu thu và thời kì cạn nhất vào cuối đông đầu xuân. Đây là đặc điểm của sông ngòi thuộc khu vực


Câu 6 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Khu vực nào sau đây có lượng mưa vào loại nhiều nhất thế giới?


Câu 9 Thông hiểu

Dân cư châu Á tập trung đông đúc nhất ở khu vực địa hình nào sau đây?


Câu 10 Thông hiểu

Loại khoáng sản xuất khẩu quan trọng nhất của các nước Tây Nam Á và Trung Á là


Câu 12 Nhận biết

Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào? 


Câu 16 Nhận biết
Câu 18 Nhận biết

Ngành công nghiệp hiện đại của Trung Quốc là


Câu 19 Nhận biết

Đây là quốc gia sớm thực hiện cải cách đất nước, đưa nền kinh tế phát triển nhanh chóng?


Câu 20 Thông hiểu
Câu 23 Nhận biết

Các quốc gia/ vùng lãnh thổ thuộc phần đất liền của Đông Á là


Câu 25 Vận dụng

Nhân tố tự nhiên nào sau đây ít ảnh hưởng nhất đến bức tranh phân bố dân cư toàn châu Á?


Câu 26 Vận dụng cao

Thành phố nào sau đây được gọi là “thung lũng silicon” của châu Á?


Câu 28 Vận dụng cao

Trong thời Cổ đại, đã xuất hiện con đường vận chuyển hàng hóa nổi tiếng từ Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á và Tây Nam Á sang các nước châu Âu, đó là