Đề thi học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 11. Châu Á

Câu 3 Nhận biết
Câu 7 Nhận biết
Câu 9 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết

Sông ở Nam Á có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ


Câu 15 Thông hiểu

Xung đột, nội chiến và bất ổn ở khu vực Tây Nam Á dẫn đến hậu quả nào sau đây?


Câu 19 Nhận biết

Nam Á không tiếp giáp với khu vực nào của châu Á?


Câu 20 Thông hiểu

Ranh giới tự nhiên giữa châu Á với châu Âu là


Câu 26 Vận dụng

Quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai động đất, núi lửa ở khu vực Đông Á là


Câu 27 Vận dụng