Đề thi học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 11. Châu Á