Đề thi giữa kì 1 - Đề số 5

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí châu Á và khu vực Tây Nam Á, Nam Á

Câu 1 Nhận biết

Quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là


Câu 3 Thông hiểu

Các khu vực dân cư thưa thớt nhất ở châu Á thường có đặc điểm khí hậu


Câu 7 Nhận biết

Cây lương thực quan trọng nhất ở các nước châu Á là


Câu 9 Nhận biết

Đây là quốc gia sớm thực hiện cải cách đất nước, đưa nền kinh tế phát triển nhanh chóng?


Câu 10 Nhận biết
Câu 11 Thông hiểu

Đỉnh núi Everest (8848 m) cao nhất thế giới nằm trên dãy núi nào sau đây của châu Á?


Câu 12 Nhận biết

Khu vực nào sau đây có lượng mưa vào loại nhiều nhất thế giới?


Câu 14 Nhận biết

Các sông lớn ở Đông Á đổ vào biển và đại dương nào?


Câu 17 Vận dụng

Nhân tố tự nhiên nào sau đây ít ảnh hưởng nhất đến bức tranh phân bố dân cư toàn châu Á?


Câu 20 Vận dụng cao

Nhân tố nào sau đây ít ảnh hưởng nhất đến sự tập trung dân cư đông đúc ở đồng bằng Ấn – Hằng?