Đề thi giữa kì 1 - Đề số 3

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí châu Á và khu vực Tây Nam Á, Nam Á

Câu 1 Nhận biết

Vùng Xi-bia đặc trưng với kiểu cảnh quan tự nhiên nào?


Câu 2 Thông hiểu

Dân cư châu Á tập trung đông đúc nhất ở khu vực địa hình nào sau đây?


Câu 3 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Trên vùng núi cao Hi-ma-lay-a, khí hậu phân hóa theo


Câu 9 Nhận biết
Câu 12 Thông hiểu

Xung đột, nội chiến và bất ổn ở khu vực Tây Nam Á dẫn đến hậu quả nào sau đây?


Câu 13 Nhận biết

Tây Nam Á không tiếp giáp với biển


Câu 15 Vận dụng
Câu 18 Vận dụng cao

Nhân tố nào sau đây ít ảnh hưởng nhất đến sự tập trung dân cư đông đúc ở đồng bằng Ấn – Hằng?


Câu 20 Vận dụng cao

Các nền văn hoá - văn minh phương Đông thường xuất hiện gắn liền với nhân tố nào sau đây?