Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 50 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Tuần 18 - 34