Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 02

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài công cơ cơ học đến hết chương 1 và các bài chương 2 - Nhiệt học