Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ tuần 1 - 9