Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 02

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập bài A15, A16 và từ B1 đến B5