Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 01

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập bài A15, A16 và từ B1 đến B5

Câu 1 Nhận biết

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của nhiệt lượng?


Câu 2 Thông hiểu

Một bình thủy tinh chứa một khối lượng nước ở nhiệt độ \({t_1}\). Một đồng xu được nung nóng tới nhiệt độ \({t_2} > {t_1}\) . Đồng xu sau đó được thả vào bình nước. Coi rằng bình cách nhiệt với môi trường bên ngoài. Đợi cho đến khi nhiệt độ của bình, nước và đồng xu bằng nhau và bằng \({t_3}\). Chọn câu trả lời đúng.


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Thông hiểu
Câu 10 Thông hiểu
Câu 13 Nhận biết

Một nhóm các nguyên tử kết hợp lại tạo thành


Câu 15 Thông hiểu

Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng như hình vẽ.

Ở tại vị trí nào hòn bi có thế năng lớn nhất ?


Câu 20 Vận dụng

Một người kéo một vật từ giếng sâu \(8m\) lên đều trong \(20s\) . Người ấy phải dùng một lực \(F = 180N\). Công và công suất của người kéo lần lượt là:


Câu 21 Vận dụng

Một tòa nhà cao \(10\) tầng, mỗi tầng cao \(3,4m\), có một thang máy chở tối đa \(20\) người, mỗi người có khối lượng trung bình \(50kg\). Mỗi chuyến lên tầng \(10\) nếu không dừng thì mất \(1\) phút. Hỏi công suất tối thiểu của động cơ thang máy là bao nhiêu?


Câu 22 Vận dụng

Người ta dùng vật B kéo vật A ( có khối lượng \({m_A} = 10kg\)) chuyển động đều đi lên mặt

phẳng nghiêng như hình bên. Biết \(CD = 4m,DE = 1m\). Bỏ qua ma sát, vật B phải có khối lượng bao nhiêu ?


Câu 23 Vận dụng

Một chiếc thìa nhôm để ở \({30^0}C\) nhiệt năng của nó là \(30J\). Sau đó tăng nhiệt độ lên \({50^0}C\)  nó thu được thêm một nhiệt lượng là \(50J\). Nhiệt năng của chiếc thìa nhôm ở \({50^0}C\)  là:


Câu 24 Vận dụng

Đầu thép của một búa máy có khối lượng \(15kg\) nóng lên thêm \({20^0}C\) sau \(1,6phut\) hoạt động. Biết rằng chỉ có \(40\% \) cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Công và công suất của búa máy có giá trị là, biết nhiệt dung riêng của thép là \(460J/kg.K\).


Câu 25 Vận dụng

Đổ \(5\) lít nước ở \({20^0}C\)  vào \(3\) lít nước ở \({45^0}C\). Nhiệt độ khi cân bằng là: