Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 03

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A1 đến A10

Câu 1 Nhận biết

Đại lượng nào làm thay đổi vận tốc của vật:


Câu 4 Thông hiểu

Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang phải. Câu nhận xét nào sau đây là đúng?


Câu 11 Nhận biết

Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất:


Câu 12 Nhận biết

 Hai lực đặt lên một vật, cùng cường độ, phương cùng nằm trên một đường thẳng, ngược chiều là:


Câu 14 Thông hiểu

Đổ nước đầy một cốc bằng thủy tinh sau đó đậy kín bằng tờ bìa không thắm nước, lộn ngược lại thì nước không chảy ra. Hiện tượng này liên quan đến kiến thức vật lí nào?


Câu 15 Vận dụng

Một người đi quãng đường dài \(1,5km\) với vận tốc \(10m/s\). Thời gian để người đó đi hết quãng đường là:


Câu 16 Vận dụng

Một chiếc tàu đi xuôi dòng từ bến A đến hết bến B hết \(2\) giờ. Nếu tàu này đi ngược dòng từ bến B đến bến A thì hết \(3\) giờ. Tính khoảng cách từ bến A đến bến B, biết vận tốc của tàu khi đi xuôi dòng hơn vân tốc của tàu khi đi ngược dòng là \(6km/h\)?


Câu 17 Vận dụng

Một ô tô rời bến lúc \(6h\) với vận tốc \(40km/h\) di chuyển từ Quảng Ninh đến Hà Nội, biết Quảng Ninh cách Hà Nội \(150km\). Ô tô đến Hà Nội lúc mấy giờ, coi quá trình đi xe không dừng nghỉ.


Câu 18 Vận dụng

Hải đi bộ từ nhà đến trường mất \(15\) phút, biết vận tốc trung bình \(8km/h\). Quãng đường từ nhà Hải đến trường là:


Câu 19 Vận dụng

Lực tác dụng lên vật theo phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 40N, tỉ xích 1cm ứng với 20N. Cách biểu diễn đúng là:


Câu 20 Vận dụng

Treo một vật vào một lực kế thấy lực kế chỉ \(30N\). Khối lượng vật là bao nhiêu?


Câu 21 Vận dụng

Một đoàn tàu khi vào ga, biết lực kéo của đầu máy là \(20000N\). Hỏi độ lớn của lực ma sát khi đó là:


Câu 22 Vận dụng

Vật thứ nhất có khối lượng \({m_1} = 1{\rm{ }}kg\), vật thứ hai có khối lượng \(2kg\). Hãy so sánh áp suất \({p_1}\) và \({p_2}\) của hai vật trên mặt sàn nằm ngang.


Câu 23 Vận dụng

Bốn bình 1, 2, 3, 4 cùng đựng nước như dưới. Áp suất của nước lên đáy bình nào lớn nhất?


Câu 24 Vận dụng

Cứ cao lên \(12m\) áp suất khí quyển lại giảm khoảng \(1mmHg\). Trên một máy bay, cột thủy ngân trong ống Tô-ri-xe-li có độ cao \(350mm\). Khi đó máy bay cách mặt đất bao nhiêu? Biết tại mặt đất áp suất khí quyển là \(760mmHg\).


Câu 25 Vận dụng cao

Một cục nước đá đang nổi trong bình nước. Mực nước trong bình thay đổi như thế nào khi cục nước đá tan hết: