Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Đa giác, diện tích đa giác - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài 1: Đa giác, đa giác đều đến bài 2: Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác