Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 - Đề số 01

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài B3 đến B8