Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 03

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A9 đến A11