Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 01

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A1 đến A7

Câu 1 Thông hiểu

Vận tốc cho biết gì?

I. Tính nhanh hay chậm của chuyển động

II. Quãng đường đi được

III. Quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian

IV. Tác dụng của vật này lên vật khác


Câu 2 Nhận biết

Đơn vị của vận tốc là:


Câu 4 Thông hiểu

Vật \({m_1}\) và \({m_2}\) đang chuyển động với các  vận tốc \({v_1}\) và \({v_2}\) thì chịu các lực tác dụng như hình vẽ.

Trong các kết luận sau kết luận nào đúng?


Câu 7 Nhận biết

Đại lượng nào làm thay đổi vận tốc của vật:


Câu 9 Vận dụng

Hai mô tô  chuyển động thẳng đều khởi hành đồng thời ở \(2\) địa điểm cách nhau \(18km\). Nếu đi ngược chiều thì sau \(12\) phút hai xe gặp nhau. Nếu đi cùng chiều sau \(1\) giờ thì chúng đuổi kịp nhau. Vận tốc của hai xe đó là:


Câu 10 Vận dụng

Xe đạp và xe máy khởi hành cùng một lúc, chạy cùng chiều trên đoạn đường AB. Hai xe có đồ thị đường đi như hình vẽ.

(I) - ứng với xe máy

(II) - ứng với xe đạp

Từ đồ thị, hãy cho biết khoảng thời gian từ lúc khởi hành đến khi hai xe gặp nhau lần thứ nhất và vị trí lúc hai xe gặp nhau lúc đó cách A bao nhiêu?


Câu 11 Vận dụng

Khi ném một quả bóng lên cao (bỏ qua mọi ma sát), hình vẽ nào sau đây diễn tả đúng các lực tác dụng lên quả bóng.


Câu 12 Vận dụng

Một quả bóng khối lượng \(0,5{\rm{ }}kg\) được treo vào đầu một sợi dây, phải giữ đầu dây với một lực bằng bao nhiêu để quả bóng nằm cân bằng.