Đề kiểm tra 15 phút HK 2 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Tuần 20 - 21

Câu 3 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Câu thơ cuối Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?


Câu 6 Nhận biết
Câu 7 Thông hiểu

Câu cầu khiến sau dùng để làm gì?

“Cậu cho tớ mượn cuốn truyện này nhé!”


Câu 9 Thông hiểu

Câu trần thuật sau dùng để làm gì? “Thánh gióng là vị anh hùng đã đánh đuổi giặc Ân ra khỏi bờ cõi nước ta.”