Đề kiểm tra 15 phút chương 5: Tứ giác - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài tứ giác đến bài đường trung bình của tam giác, hình thang