Đề kiểm tra 15 phút chương 2: Phân thức đại số - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài 4: Cộng, trừ các phân thức đến bài 5: Nhân, chia các phân thức