Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Lí - Đề số 5

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 7

tải về Tải về

Câu 2 Vận dụng

Nếu tia tới hợp với gương một góc \({30^0}\). Góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ có số đo:


Câu 4 Vận dụng

Nếu điểm A cách gương phẳng 8cm thì ảnh A’ của điểm A qua gương cách điểm A một khoảng:


Câu 6 Thông hiểu

Trong các giá trị về độ to của âm tính ra đexiben (dB) sau đây, giá trị nào ứng với ngưỡng đau?


Câu 7 Vận dụng

Một vật thực hiện dao động có tần số 8Hz. Hỏi trong 15 giây vật thực hiện bao nhiêu dao động


Câu 8 Thông hiểu
Câu 10 Vận dụng

Chiểu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc phản xạ \({45^0}\), góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ bằng:


Câu 12 Vận dụng
Câu 13 Nhận biết

Có thể làm cho vật nhiễm điện bằng cách nào?


Câu 14 Nhận biết
Câu 18 Nhận biết

Nếu sơ ý chạm vào dây dẫn có dòng điện đi qua cơ thể làm cho:


Câu 19 Thông hiểu

Sơ đồ mạch điện nào sau đây là sơ đồ xác định đúng chiều quy ước của dòng điện: