Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Lí - Đề số 4

Số câu: 16 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 7

tải về Tải về

Câu 4 Thông hiểu

Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện?


Câu 9 Nhận biết

Âm thanh được tạo ra nhờ:


Câu 11 Nhận biết

Nam châm có tính chất ………. Vì nó có khả năng hút các vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm.


Câu 12 Thông hiểu

Electron tự do có trong vật nào dưới đây?


Câu 13 Thông hiểu

Để đo được dòng điện trong khoảng \(0,10A \to 2,20A\) ta nên sử dụng ampe kế có GHĐ và ĐCNN như nào?


Câu 14 Thông hiểu

Trong \(20\) giây, một lá thép thực hiện được \(5000\) dao động. Tần số dao động của lá thép có giá trị là:


Câu 15 Vận dụng

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc \({30^0}\) thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:


Câu 16 Vận dụng

Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.