Đề thi học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Châu Phi, Châu Mĩ, Châu Âu