Đề thi học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Châu Phi, Châu Mĩ, Châu Âu

Câu 3 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Dãy núi cao, đồ sộ nhất Nam Mĩ là:


Câu 6 Thông hiểu

Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là kiểu khí hậu:


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Phân chia các quốc gia trên thế giới thành các nhóm nước công nghiệp, nước nông nghiệp,… người ta dựa vào:


Câu 9 Thông hiểu

Cây trồng chủ yêu của Cu Ba là:


Câu 11 Thông hiểu

Tỉ lệ tử vong của trẻ em thường rất thấp và chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1 là các nước có thu nhập bình quân đầu người:


Câu 12 Nhận biết

Lệ phí qua kênh đào Xuy-ê là nguồn thu ngoại tệ lớn của:


Câu 13 Thông hiểu

Quá trình đô thị hóa phát triển nhanh ở Bắc Mĩ là kết quả của sự phát triển công nghiệp và hình thành nên:


Câu 17 Thông hiểu

Đất nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất trên thế giới là


Câu 18 Nhận biết

Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy:


Câu 19 Thông hiểu

Lễ hội Các na-van ở Nam Mĩ diễn ra hàng năm ở nước:


Câu 22 Thông hiểu

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Cơ cấu trong GDP của nước nào có ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất?


Câu 24 Vận dụng

Mặt hàng nông sản độc đáo, có khối lượng xuất khẩu đứng đầu thế giới của châu Phi là:


Câu 25 Vận dụng
Câu 26 Vận dụng

Đâu không phải nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao?


Câu 27 Vận dụng

Sự sa sút của các ngành công nghiệp truyền thống của vùng Đông Bắc Hoa Kì là không phải do:


Câu 33 Vận dụng cao
Câu 34 Vận dụng cao

Tại sao nền kinh tế của các nước trong khu vực Trung Phi nói chung và các nước châu Phi nói riêng thường xuyên bị khủng hoảng?


Câu 40 Vận dụng cao