Đề thi học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT và chương 1 - 6

Câu 1 Nhận biết

Người châu Phi (da đen) bị bán sang châu lục nào làm nô lệ?


Câu 4 Thông hiểu

Các sản phẩm của nền nông nghiệp ở đới ôn hòa không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?


Câu 9 Nhận biết
Câu 11 Nhận biết

Thảm thực vật nào sau đây không thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa?


Câu 13 Nhận biết

Cây cao su được trồng phổ biến ở khu vực nào sau đây?


Câu 14 Nhận biết

Dựa vào bảng dưới đây:

Nước nào có dân tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp nhất?


Câu 18 Nhận biết

Hướng gió chính vào mùa đông ở môi trường nhiệt đới gió mùa là


Câu 20 Thông hiểu
Câu 23 Vận dụng

Ở nước ta, sông Tô Lịch bị ô nhiễm nghiêm trọng (bốc mùi hôi thối, màu đen đục), nguyên nhân chủ yếu do


Câu 24 Vận dụng

Trên lãnh thổ châu Á, xuất hiện môi trường hoang mạc với diện tích khá rộng lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do


Câu 27 Vận dụng

Chất khí nào là nguyên nhân chủ yểu gây thủng tầng ô-dôn?


Câu 30 Vận dụng cao

Tại sao châu Phi có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn nhất thế giới, đặc biệt là ở Bắc Phi?

  1. Có vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến.
  2. Có các dòng biển lạnh chạy sát ven bờ.
  3. Có nhiều dòng biển nóng chạy ven bờ.
  4. Chịu ảnh hưởng của các khối khí nội địa từ châu Á thổi sang.
  5. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió (gió mùa, tín phong, tây ôn đới,…).

Có mấy bao nhiêu ý đúng với câu hỏi trên: