Đề thi học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT và chương 1 - 6

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Thông hiểu

Hiện nay, tài nguyên rừng ở đới nóng đang bị suy giảm nguyên nhân chủ yếu không phải do


Câu 3 Nhận biết

Các đô thị bắt đầu xuất hiện rộng khắp thế giới vào thời kì nào?


Câu 4 Nhận biết

Hoạt động kinh tế chủ yếu của con người ở hoang mạc chủ yếu là


Câu 5 Nhận biết

Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở vùng đồi núi là


Câu 8 Thông hiểu

Kim cương tập trung chủ yếu ở:


Câu 9 Thông hiểu

Tính chất trung gian của khí hậu và thất thường của thời tiết ở đới ôn hòa được quy định chủ yếu bởi   


Câu 10 Nhận biết

Hình thức di dân mang lại những tác động tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội là


Câu 11 Nhận biết

Các loài vật nuôi chủ yếu ở hoang mạc là


Câu 12 Nhận biết

Các nước công nghiệp hàng đầu ở đới ôn hòa không phải


Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết
Câu 17 Nhận biết
Câu 19 Nhận biết

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là


Câu 20 Nhận biết

Phân chia các quốc gia trên thế giới thành các nhóm nước công nghiệp, nước nông nghiệp,… người ta dựa vào:


Câu 22 Vận dụng

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã đạt được tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên hợp lí. Nguyên nhân chủ yếu nhờ


Câu 24 Vận dụng

Đâu không phải là biện pháp quan trọng góp phần khắc phục trực tiếp những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra trong sản xuất nông nghiệp?


Câu 27 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng

Hoạt động nào sau đây của con người có tác động làm mở rộng diện tích hoang mạc hóa?


Câu 30 Vận dụng cao