Đề thi học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT và chương 1 - 6