Đề thi học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT và chương 1 - 6

Câu 2 Nhận biết

Thảm thực vật đặc trưng của miền đới lạnh là


Câu 3 Nhận biết

Một số nước châu Phi có ngành du lịch khá phát triển, tiêu biểu là:


Câu 4 Nhận biết

“Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió và thời tiết diễn biến thất thường”. Đặc điểm trên nói về môi trường tự nhiên nào?


Câu 5 Thông hiểu
Câu 9 Thông hiểu

Diện tích hoang mạc trên thế giới ngày càng mở rộng, nguyên nhân chủ yếu là do


Câu 12 Nhận biết

Loại khoáng sản có giá trị đang được khai thác nhiều nhất trên biển băng ở phương Bắc là


Câu 16 Thông hiểu

Cảnh quan công nghiệp nào sau đây không phổ biến ở các nước thuộc đới ôn hòa?


Câu 17 Thông hiểu

Châu lục tập trung nhiều siêu đô thị nhất là


Câu 18 Nhận biết

Sự gia tăng dân số do số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến gọi là


Câu 19 Nhận biết

Cây lương thực đặc trưng ở môi trường nhiệt đới gió mùa?


Câu 21 Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây giúp hạn chế sự thoát hơi nước ở một số loại cây vùng hoang mạc?


Câu 24 Vận dụng
Câu 25 Vận dụng

Hiện tượng thủng tầng ô-dôn sẽ tác động như thế nào đến sức khỏe con người ?


Câu 26 Vận dụng

Loại khí nào là nguyên nhân chủ yếu làm Trái Đất nóng lên?