Đề thi học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Phần 1, phần 2 và phần 3 (châu Phi)

Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết

Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:


Câu 4 Nhận biết

Có thể gối vụ, xen canh nhiều loại cây trồng quanh năm ở môi trường xích đạo ẩm là nhờ


Câu 7 Nhận biết
Câu 10 Thông hiểu

Sự phân chia mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế và chính trị là:


Câu 11 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Thông hiểu

Đi từ vĩ tuyến 50 Bắc (Nam) về phía hai chí tuyến, các thảm thực vật của môi trường nhiệt đới là


Câu 17 Nhận biết

Bên cạnh chăn nuôi du mục, hoạt động kinh tế nào sau đây cũng đem lại nguồn lợi lớn cho người dân ở hoang mạc?


Câu 20 Thông hiểu

Đâu không phải là cách các loài bò sát và côn trùng thích nghi với khí hậu nắng nóng ở môi trường hoang mạc ?


Câu 21 Thông hiểu

Các sản phẩm của nền nông nghiệp ở đới ôn hòa không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?


Câu 22 Vận dụng

Cho hai biểu đồ sau:

Biểu đồ trên cho biết biên độ nhiệt năm ở Mum-bai biên độ nhiệt năm chỉ khoảng 50C trong khi ở Hà Nội rất lớn (khoảng 130C). Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong chế độ nhiệt giữa hai địa điểm trên là do


Câu 23 Vận dụng
Câu 25 Vận dụng
Câu 27 Vận dụng

Mặt hàng nông sản độc đáo, có khối lượng xuất khẩu đứng đầu thế giới của châu Phi là: