Đề thi học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Phần 1, phần 2 và phần 3 (châu Phi)

Câu 1 Nhận biết

Về tài nguyên nước, vấn đề cần quan tâm hàng đầu ở các nước đới nóng hiện nay là:


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết
Câu 7 Thông hiểu
Câu 10 Nhận biết

Đâu là đô thị sạch nhất trên thế giới?


Câu 11 Nhận biết

Thảm thực vật nào sau đây không thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa?


Câu 12 Nhận biết

Siêu đô thị không thuộc đới nóng là


Câu 13 Nhận biết

Ven vịnh Ghi-nê là nơi nổi tiếng về các cây công nghiệp:


Câu 15 Nhận biết

Các nước công nghiệp hàng đầu ở đới ôn hòa không phải


Câu 17 Nhận biết

Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở vùng đồi núi là


Câu 19 Nhận biết
Câu 20 Thông hiểu

Sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa không phải do tác động của nhân tố nào sau đây?


Câu 21 Vận dụng

Quốc gia nào sau đây nổi tiếng về sản xuất các loại rượu vang từ nho?


Câu 22 Vận dụng

Châu lục nào trên thế giới hầu như không có hoang mạc?


Câu 23 Vận dụng

Hoang mạc có diện tích lớn nhất thế giới là


Câu 24 Vận dụng
Câu 25 Vận dụng
Câu 27 Vận dụng

Đâu không phải nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Phi là:


Câu 29 Vận dụng cao