Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 4

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT, Đới nóng

Câu 1 Nhận biết

Khu vực tập trung dân cư đông đúc ở đới nóng không phải


Câu 5 Nhận biết

Có thể gối vụ, xen canh nhiều loại cây trồng quanh năm ở môi trường xích đạo ẩm là nhờ


Câu 6 Nhận biết

Quốc gia châu Á có đàn bò và đàn trâu lớn nhất thế giới là


Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Nhận biết

Các đô thị bắt đầu xuất hiện rộng khắp thế giới vào thời kì nào?


Câu 12 Nhận biết

Tháp tuổi có phần thân mở rộng, đáy tháp có xu hướng thu hẹp lại thể hiện


Câu 14 Nhận biết

Sự gia tăng dân số do số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến gọi là


Câu 15 Thông hiểu

Châu lục tập trung dân cư đông đúc nhất thế giới là


Câu 20 Vận dụng cao