Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 3

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT, Đới nóng

Câu 1 Nhận biết

Sự thất thường trong chế độ mưa ở môi trường nhiệt đới gió mùa đã gây ra thiên tai nào sau đây?


Câu 3 Nhận biết

Các đô thị bắt đầu xuất hiện rộng khắp thế giới vào thời kì nào?


Câu 4 Thông hiểu

Đi từ vĩ tuyến 50 Bắc (Nam) về phía hai chí tuyến, các thảm thực vật của môi trường nhiệt đới là


Câu 7 Nhận biết

Đâu không phải là siêu đô thị thuộc châu Á?


Câu 8 Nhận biết

“Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió và thời tiết diễn biến thất thường”. Đặc điểm trên nói về môi trường tự nhiên nào?


Câu 9 Nhận biết

Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước được thể hiện qua


Câu 10 Nhận biết

Siêu đô thị không thuộc đới nóng là


Câu 11 Nhận biết

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là


Câu 12 Thông hiểu
Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết
Câu 19 Vận dụng