Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 3

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT, Đới nóng