Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 2

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT, Đới nóng

Câu 1 Nhận biết

Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở vùng đồi núi là


Câu 2 Nhận biết

Khu vực tập trung dân cư đông đúc ở đới nóng không phải


Câu 5 Nhận biết

Có thể gối vụ, xen canh nhiều loại cây trồng quanh năm ở môi trường xích đạo ẩm là nhờ


Câu 8 Nhận biết

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là


Câu 11 Thông hiểu
Câu 13 Thông hiểu
Câu 16 Nhận biết
Câu 19 Vận dụng
Câu 20 Vận dụng cao

Sê-ra-pun-đi (phía nam dãy Hi-ma-lay-a) là địa điểm có lượng mưa trung bình cao nhất thế giới (12.000mm). Nguyên nhân là do