Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 1

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT, Đới nóng

Câu 1 Thông hiểu

Đâu không phải là nguyên nhân khiến dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và XX?


Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Sự gia tăng dân số do số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến gọi là


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Thông hiểu
Câu 10 Nhận biết

Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là


Câu 12 Nhận biết

Tháp tuổi có phần thân mở rộng, đáy tháp có xu hướng thu hẹp lại thể hiện


Câu 13 Nhận biết

Loại rừng nào thường phân bố ở vùng cửa sông, ven biển?


Câu 15 Nhận biết

“Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió và thời tiết diễn biến thất thường”. Đặc điểm trên nói về môi trường tự nhiên nào?


Câu 17 Vận dụng

Cho hai biểu đồ sau:

Biểu đồ trên cho biết biên độ nhiệt năm ở Mum-bai biên độ nhiệt năm chỉ khoảng 50C trong khi ở Hà Nội rất lớn (khoảng 130C). Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong chế độ nhiệt giữa hai địa điểm trên là do


Câu 18 Vận dụng

Việc bố trí và lựa chọn các loại cây trồng ở môi trường nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa bị chi phối bởi lượng mưa và chế độ mưa trong năm. Nguyên nhân sâu xa là do