Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ chương Ngành động vật có xương sống và Động vật với đời sống con người

Câu 3 Thông hiểu

Trong những bộ phận sau ở thằn lằn bóng đuôi dài, có bao nhiêu bộ phận có khả năng hấp thụ lại nước?

1. Hậu thận.

2. Ruột già.

3. Dạ dày.

4. Phổi.

Số ý đúng là


Câu 6 Thông hiểu

 Loài lưỡng cư nào dưới đây trên lưng có những lỗ nhỏ; khi đẻ trứng, cóc cái phết trứng đã thụ tinh lên lưng, trứng lọt vào các lỗ và phát triển thành nòng nọc?


Câu 7 Nhận biết

 Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài bò sát?


Câu 14 Nhận biết

Lông vũ mọc áp sát vào thân chim bồ câu gọi là gì?


Câu 15 Nhận biết
Câu 16 Thông hiểu

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng.


Câu 17 Nhận biết

Động vật nào dưới đây có cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan?


Câu 18 Nhận biết

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang, lót ổ để bảo vệ con?


Câu 21 Nhận biết

Động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng


Câu 22 Thông hiểu

Ngành động vật có cơ quan phân hóa phức tạp nhất là?


Câu 23 Thông hiểu

Ở cá chép, loại vây nào có vai trò rẽ phải, trái, lên, xuống và giữ thăng bằng ?


Câu 24 Thông hiểu
Câu 25 Nhận biết
Câu 26 Vận dụng

Khi tiến hành cố định vây lưng và vây hậu môn của một con cá chép, sau đó thả cá trở lại vào bể nước, con cá thí nghiệm có trạng thái như thế nào?


Câu 27 Vận dụng

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Mang cá chép nằm dưới …(1)… trong phần đầu, gồm các …(2)… gắn vào các …(3)…