Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 5

Câu 1 Nhận biết

Sán lá gan thích nghi với lối sống:


Câu 4 Nhận biết

Nhận định nào dưới đây nói về hệ tuần hoàn của châu chấu là đúng?


Câu 5 Nhận biết
Câu 6 Thông hiểu
Câu 7 Thông hiểu

Ở tôm sông, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và bò?


Câu 8 Nhận biết

Sâu bọ trưởng thành lấy không khí vào cơ thể qua


Câu 12 Thông hiểu

Quá trình chăng lưới ở nhện bao gồm các giai đoạn sau :

(1): Chăng tơ phóng xạ.

(2): Chăng các tơ vòng.

(3): Chăng bộ khung lưới.

Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo thứ tự hợp lí.


Câu 13 Thông hiểu
Câu 14 Nhận biết
Câu 15 Thông hiểu

Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn?


Câu 17 Thông hiểu

Khi trùng roi xanh sinh sản thì bộ phận phân đôi trước là


Câu 19 Thông hiểu

Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những vai trò sau ?

1. Di chuyển.

2. Dồn thức ăn về lỗ miệng.

3. Tấn công con mồi.

4. Nhận biết các cá thể cùng loài.

Phương án đúng là:


Câu 24 Nhận biết
Câu 26 Thông hiểu

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Trứng giun đũa theo …(1)… ra ngoài, gặp ẩm và thoáng khí phát triển thành dạng …(2)… trong trứng. Người ăn phải trứng giun, đến …(3)… thì ấu trùng chui ra, vào máu, qua gan, tim, phổi rồi về lại ruột non lần hai mới kí sinh tại đây.


Câu 27 Vận dụng

Những động vật nguyên sinh nào có lợi cho ao nuôi cá?


Câu 31 Nhận biết

Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cây trồng?


Câu 32 Nhận biết
Câu 35 Vận dụng

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :

Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều …(1)… có chức năng …(2)….


Câu 36 Vận dụng

Trong các nhóm sinh vật sau, nhóm nào đều gồm các sinh vật có đời sống kí sinh?


Câu 37 Vận dụng

Trong các đặc điểm sau, đâu là điểm khác nhau giữa sán lá gan và giun đũa?


Câu 38 Vận dụng

Đặc điểm nào dưới đây khiến cho rận nước, chân kiếm mặc dù có kích thước bé nhưng lại là thức ăn cho các loài cá công nghiệp và các động vật lớn?


Câu 40 Vận dụng

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn?