Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 39 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 5