Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 39 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 5

Câu 1 Nhận biết

Vị trí kí sinh của trùng kiết lị trong cơ thể người là


Câu 3 Thông hiểu

Dưới đây là các giai đoạn kí sinh của trùng sốt rét trong hồng cầu người:

(1): Trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới.

(2): Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu.

(3) : Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới.

Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lí.


Câu 4 Thông hiểu

Động vật nào dưới đây không có lối sống kí sinh?


Câu 6 Nhận biết

Nhận định nào dưới đây nói về hệ tuần hoàn của châu chấu là đúng?


Câu 8 Nhận biết

Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất?


Câu 10 Nhận biết

Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với các ngành động vật khác là


Câu 11 Thông hiểu

Ở nhện, bộ phận nào dưới đây nằm ở phần bụng ?


Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Thông hiểu

Ở tôm sông, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và bò?


Câu 14 Nhận biết

Nhện nhà có bao nhiêu đôi chân bò ?


Câu 15 Vận dụng

Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?


Câu 19 Nhận biết
Câu 20 Thông hiểu
Câu 21 Nhận biết

Giun đũa sống kí sinh ở bộ phận nào của cơ thể người?


Câu 23 Thông hiểu
Câu 24 Nhận biết

Sán lá gan thích nghi với lối sống:


Câu 25 Vận dụng

Trong các nhóm sinh vật sau, nhóm nào đều gồm các sinh vật có đời sống kí sinh?


Câu 26 Thông hiểu

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Trứng giun đũa theo …(1)… ra ngoài, gặp ẩm và thoáng khí phát triển thành dạng …(2)… trong trứng. Người ăn phải trứng giun, đến …(3)… thì ấu trùng chui ra, vào máu, qua gan, tim, phổi rồi về lại ruột non lần hai mới kí sinh tại đây.


Câu 29 Nhận biết

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau.

Vỏ trai sông gồm …(1)… gắn với nhau nhờ …(2)… ở …(3)….


Câu 30 Thông hiểu

Trong các biện pháp sau, có bao nhiêu biện pháp được sử dụng để phòng ngừa giun sán cho người ?

1. Ăn thức ăn nấu chín, uống nước đun sôi để nguội.

2. Sử dụng nước sạch để tắm rửa.

3. Mắc màn khi đi ngủ.

4. Không ăn thịt lợn gạo.

5. Rửa sạch rau trước khi chế biến.

Số ý đúng là


Câu 31 Thông hiểu

Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những vai trò sau ?

1. Di chuyển.

2. Dồn thức ăn về lỗ miệng.

3. Tấn công con mồi.

4. Nhận biết các cá thể cùng loài.

Phương án đúng là:


Câu 32 Thông hiểu
Câu 33 Thông hiểu

Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các giun tròn?


Câu 34 Vận dụng

Trong các đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình?


Câu 36 Vận dụng

Trong các đặc điểm sau, đâu là điểm khác nhau giữa sán lá gan và giun đũa?


Câu 39 Vận dụng

Để bảo vệ mùa màng, cần phải diệt sâu hại ở giai đoạn nào?