Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3

Số câu: 35 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương mở đầu, 1, 2, 3

Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết

Ở giun đất, chất dinh dưỡng được hấp thụ qua


Câu 5 Nhận biết

Sinh học 7 giúp ta tìm hiểu về mấy ngành động vật?


Câu 7 Nhận biết

Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào ?


Câu 8 Nhận biết
Câu 10 Thông hiểu

Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những vai trò sau ?

1. Di chuyển.

2. Dồn thức ăn về lỗ miệng.

3. Tấn công con mồi.

4. Nhận biết các cá thể cùng loài.

Phương án đúng là:


Câu 11 Thông hiểu

Ở thuỷ tức đực, tinh trùng được hình thành từ


Câu 13 Nhận biết

Sán bã trầu kí sinh ở trong:


Câu 14 Nhận biết
Câu 15 Thông hiểu

Trong các biện pháp sau, biên pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh kiết lị?


Câu 19 Thông hiểu

Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét?

1. Ăn uống hợp vệ sinh.

2. Mắc màn khi ngủ.

3. Rửa tay sạch trước khi ăn.

4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

Phương án đúng là


Câu 20 Thông hiểu

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :

...(1)… của sứa dày lên làm cơ thể sứa …(2)… và khiến cho …(3)… bị thu hẹp lại, thông với lỗ miệng quay về phía dưới.


Câu 21 Thông hiểu

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Trứng giun đũa theo …(1)… ra ngoài, gặp ẩm và thoáng khí phát triển thành dạng …(2)… trong trứng. Người ăn phải trứng giun, đến …(3)… thì ấu trùng chui ra, vào máu, qua gan, tim, phổi rồi về lại ruột non lần hai mới kí sinh tại đây.


Câu 22 Nhận biết

Động vật nguyên sinh có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng là:


Câu 25 Nhận biết

Trùng kiết lị gây bệnh ở bộ phận nào ở động vật?


Câu 26 Thông hiểu

Khi trùng roi xanh sinh sản thì bộ phận phân đôi trước là


Câu 28 Thông hiểu
Câu 30 Vận dụng

Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?


Câu 31 Vận dụng

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :

Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều …(1)… có chức năng …(2)….


Câu 33 Vận dụng

Vì sao trong cơ thể người và động vật giun dẹp thường kí sinh ở máu, ruột, gan, cơ


Câu 34 Vận dụng

Giun kim khép kín được vòng đời do thói quen nào ở trẻ em?


Câu 35 Vận dụng

Trong số các đặc điểm sau, đặc điểm có ở các đại diện của ngành Giun đốt là

1. Cơ thể phân đốt.

2. Có xoang cơ thể.

3. Bắt đầu có hệ tuần hoàn.

4. Hô hấp qua da hoặc mang.

Số phương án đúng là