Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 5

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT và Đới nóng

Câu 1 Thông hiểu
Câu 3 Nhận biết

Đặc điểm bên ngoài dễ phân biệt nhất giữa các chủng tộc chính trên thế giới là


Câu 4 Nhận biết

Khu vực tập trung dân cư đông đúc ở đới nóng không phải


Câu 7 Thông hiểu

Đâu không phải là nguyên nhân khiến dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và XX?


Câu 9 Vận dụng

Đâu không phải là biện pháp quan trọng góp phần khắc phục trực tiếp những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra trong sản xuất nông nghiệp?