Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 4

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT và Đới nóng

Câu 1 Nhận biết

Loại rừng nào thường phân bố ở vùng cửa sông, ven biển?


Câu 2 Nhận biết

Có thể gối vụ, xen canh nhiều loại cây trồng quanh năm ở môi trường xích đạo ẩm là nhờ


Câu 4 Nhận biết

Cây lương thực quan trọng nhất ở các đồng bằng của vùng nhiệt đới gió mùa là


Câu 5 Nhận biết

Đâu không phải là siêu đô thị thuộc châu Á?


Câu 6 Thông hiểu

Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong việc giảm sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng?


Câu 9 Vận dụng cao

Sê-ra-pun-đi (phía nam dãy Hi-ma-lay-a) là địa điểm có lượng mưa trung bình cao nhất thế giới (12.000mm). Nguyên nhân là do