Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 3

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT và Đới nóng

Câu 1 Nhận biết

Môi trường nhiệt đới gió mùa phân bố điển hình ở khu vực nào trên Trái Đất?


Câu 3 Nhận biết

Tháp tuổi có phần thân mở rộng, đáy tháp có xu hướng thu hẹp lại thể hiện


Câu 4 Thông hiểu

Châu lục tập trung nhiều siêu đô thị nhất là


Câu 5 Nhận biết

“Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió và thời tiết diễn biến thất thường”. Đặc điểm trên nói về môi trường tự nhiên nào?


Câu 6 Nhận biết

Đâu là đô thị sạch nhất trên thế giới?


Câu 7 Nhận biết

Hình thức di dân mang lại những tác động tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội là


Câu 9 Vận dụng