Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT và Đới nóng

Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Nhận biết

Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước được thể hiện qua


Câu 4 Nhận biết
Câu 6 Nhận biết

Về tài nguyên nước, vấn đề cần quan tâm hàng đầu ở các nước đới nóng hiện nay là:


Câu 7 Vận dụng

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã đạt được tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên hợp lí. Nguyên nhân chủ yếu nhờ


Câu 9 Vận dụng

Đâu không phải là biện pháp quan trọng góp phần khắc phục trực tiếp những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra trong sản xuất nông nghiệp?