Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Thành phần nhân văn MT và Đới nóng

Câu 1 Thông hiểu

Đi từ vĩ tuyến 50 Bắc (Nam) về phía hai chí tuyến, các thảm thực vật của môi trường nhiệt đới là


Câu 2 Thông hiểu

Hiện nay, tài nguyên rừng ở đới nóng đang bị suy giảm nguyên nhân chủ yếu không phải do


Câu 4 Nhận biết

Loại rừng nào thường phân bố ở vùng cửa sông, ven biển?


Câu 5 Nhận biết

Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là


Câu 7 Nhận biết

Có thể gối vụ, xen canh nhiều loại cây trồng quanh năm ở môi trường xích đạo ẩm là nhờ


Câu 8 Vận dụng

Cho hai biểu đồ sau:

Biểu đồ trên cho biết biên độ nhiệt năm ở Mum-bai biên độ nhiệt năm chỉ khoảng 50C trong khi ở Hà Nội rất lớn (khoảng 130C). Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong chế độ nhiệt giữa hai địa điểm trên là do


Câu 10 Vận dụng cao